Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89 of bericht ons via WhatsApp 06 20 097 570

Fysiotherapie

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw zorgverzekering. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar hoeveel vergoeding u voor fysiotherapie krijgt.

Bij een chronische indicatie volgens Lijst Borst zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.
Jongeren tot 18 jaar en chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling worden uit de basisverzekering vergoed.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt éénmalig tot en met de 9e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding bij Claudicatio Intermittens – Etalagebenen

Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben.
Na de 37 behandelingen uit het basispakket kan nog aanspraak worden gemaakt op de aanvullende zorgverzekering mits u redelijkerwijs op deze zorg bent aangewezen.

Een traject GLT dient door een ClaudicatioNet fysiotherapeut uitgevoerd te worden, indien de zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert ten aanzien van deze zorg. In de polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert.

Eigen risico

Behandelingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Behandelingen uit de aanvullende zorgverzekering niet. Na afloop van een behandeling die niet uit de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, dient de factuur direct betaald te worden. In de praktijk is de mogelijkheid om te pinnen.

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

 Telefoon: 074 2663389
 WhatsApp: 06 20 097 570
 Email:

Contactformulier

Openingstijden

  • Maandag 7:00 - 20:30
  • Dinsdag 7:00 - 21:00
  • Woensdag 7:00 - 20:00
  • Donderdag 7:00 - 20:30
  • Vrijdag 7:00 - 18:30
  • Zaterdag op afspraak