Bel voor een afspraak: 074 266 33 89

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bewegen is de basis van de ontwikkeling. Bewegen helpt een kind de wereld te leren kennen en begrijpen. Wanneer het bewegen niet vanzelf gaat, kan dit ook problemen geven bij de ontwikkeling van andere gebieden. Denk hierbij aan samen spelen met andere kinderen, sport en spel.

Kinderfysiotherapie is een masteropleiding die na de opleiding fysiotherapie gevolgd kan worden. Het is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op de grove- en fijne motoriek, sensorische prikkelverwerking en ruimtelijke oriëntatie van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De Kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek “vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en hier een specifieke behandeling op toepassen.

 

KFT

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Voor baby’s en peuters

 • Trage motorische ontwikkeling
 • Voorkeurshouding
 • Scheef of afgeplat hoofdje
 • Huilbaby
 • Overstrekken
 • Te vroeg geboren kinderen
 • Afwijkend looppatroon
 • Veel struikelen en vallen
 • Afwijkende stand van de voeten en benen
 • Aangeboren of verworven aandoeningen (bv. Cerebrale parese, spina vifida, plexus brachialis laesie)
 • Billenschuivers
 • Syndromale beelden (bv. Syndroom van down)

Schoolleeftijd

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onhandig bewegen (Developmental Coordination Disorder)
 • Sensorische problemen
 • Fijn-motorische en schrijfproblemen
 • Sportblessures
 • Pijn bij bewegen
 • Slechte lichaamshouding
 • Hoofdpijnklachten
 • Ademhalingsproblemen
 • Onvoldoende kracht/conditie
 • Aangeboren of verworven aandoeningen
 • Syndromale aandoeningen

Bij Fysiotherapie Fleminghof zijn Lincy Broekhuis en Marjolein Doldersum beiden Master Kinderfysiotherapeut.

Samen werken aan een zo optimaal mogelijke begeleiding van uw kind!

Binnen het gezondheidcentrum Fleminghof wordt getracht uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarbij hebben wij een nauwe samenwerking met logopedie en (kinder)ergotherapie, die werkzaam zijn binnen het gezondheidscentrum zodat, wanneer nodig, een multidisciplinair behandelplan opgesteld kan worden voor uw kind.

Terug

gebouw

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

Telefoon: 074 2663389
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AVG Privacyverklaring

Openingstijden

 • Maandag 7:00 - 20:30
 • Dinsdag 7:00 - 21:00
 • Woensdag 7:00 - 20:00
 • Donderdag 7:00 - 20:30
 • Vrijdag 7:00 - 18:30
 • Zaterdag op afspraak