Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een discipline die gericht is op de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Patiënten met klachten worden geholpen om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Bijvoorbeeld: spieren die te gespannen zijn, pees-, en bandirritaties, beperkingen in gewrichten en artrose.

Ook functiestoornissen van het zenuwstelsel, bloedcirculatie en het falen van hart en longen kunnen worden behandeld. Zoals bijvoorbeeld MS, de ziekte van Parkinson, restverschijnselen na een beroerte of hartinfarct en COPD. Met behulp van fysiotherapie kunnen deze stoornissen verminderd, gestabiliseerd of verholpen worden.

De fysiotherapeut heeft een aantal behandelmethoden tot zijn beschikking om de functiestoornissen aan te pakken, zoals oefentherapie, massage en elektrotechniek. Soms kan begeleiding en/of advisering voldoende zijn.

Manuele Therapie

Een manueel therapeut is een verbijzonderd fysiotherapeut die 3 tot 4 jaar extra opleiding heeft gehad na de opleiding fysiotherapie om meer complexe problematiek te behandelen.
Een manueel therapeut heeft meer anatomische kennis, hoger niveau van klinisch redeneren en maakt gebruik van specifieke diagnostische en behandelingstechnieken zoals:

 • mobilisaties van alle gewrichten, o.a. de wervelkolom
 • weke delen technieken van spieren, bindweefsel en zenuwen
 • manipulaties van gewrichten
 • speciale huiswerkoefeningen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat het bij manuele therapie dus niet alleen maar om het “kraken”. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat manuele therapie een veilige en effectieve methode is om een gezondheidsprobleem te behandelen.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Onze bekkenfysiotherapeut, Nadine van Houwelingen-Zomer, heeft een 3 jaar durende Master of Science (MSc) studie afgerond na opleiding Fysiotherapie. Ook heeft ze verdiepende opleidingen genoten op het gebied van stuitpijn, myofasciale triggerpoints in het bekkengebied, Dry Needling en PTNS (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation).

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt en zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken en de lage rug. De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt daarbij soms gebruik van speciale apparatuur.

kinderfysioKinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bewegen is de basis van de ontwikkeling. Bewegen helpt een kind de wereld te leren kennen en begrijpen. Wanneer het bewegen niet vanzelf gaat, kan dit ook problemen geven bij de ontwikkeling van andere gebieden. Denk hierbij aan samen spelen met andere kinderen, sport en spel.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de Master kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van de grove- en fijne motoriek, sensorische prikkelverwerking en ruimtelijke oriëntatie. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en hier een specifieke behandeling op toepassen.

Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek rond de ouder wordende mens. Juist in de thuissituatie is het hebben van lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen een verstorende factor. De begeleiding in deze gevallen van cliënt, mantelzorg en familie is een van de taken van de geriatrie fysiotherapeut. In de 1e lijn houdt de geriatrische behandeling ook vaak een beoordeling van de thuis- en woonsituatie in.

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het voorkomen en behandelen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen als gevolg van een oncologische aandoening. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan

 • vermoeidheid
 • pijn
 • spanningsklachten
 • fibrose
 • huidveranderingen
 • contracturen
 • verminderde mobiliteit
 • verstoorde lichaamsbeleving
 • verminderde spierkracht
 • conditieverlies
 • ademhalingsproblemen

Daarnaast kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby's.

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem. Oedeem is een ophoping van vocht in het lichaam en komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfe oedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Op de website www.fysiotherapieenkanker.nl kun je meer informatie vinden voor patiënten met kanker.

Waarom handtherapie?

De hand is een belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam. De handen gebruiken we voor het hele precieze werk, maar ook tijdens werkzaamheden die intensief zijn en soms een zware belasting kennen. Bij een aandoening of letsel aan arm, pols en/of hand kan al snel een flinke beperking ontstaan in het dagelijks functioneren. De Handtherapeut is erin gespecialiseerd om u bij uw herstel te ondersteunen. Denkt u bijvoorbeeld aan klachten die zijn ontstaan door artrose, overbelasting, een ongeval of na een operatie.

Wat is handtherapie?

De behandeling van arm-, hand- en polsklachten is vooral gericht op het verminderen van pijn en het verbeteren van de beweeglijkheid en spierkracht. Tijdens de behandeling wordt samen met u gekeken wat de beste behandelmogelijkheden zijn. Hierbij kunt u denken aan:

 • Oefeningen ter bevordering van de beweeglijkheid en/of spierkracht
 • Oefeningen om oedeem (vochtophoping) te verhelpen/verminderen
 • Littekenbehandeling
 • MedicalTaping
 • Dry Needling
 • Het geven van advies ten aanzien van het gebruik van uw arm, pols en/of hand
 • Het geven van advies ten aanzien van het gebruik en aanmeten van een brace

De toegevoegde waarde van musculoskeletal ultrasound

SonoScape E2 2


Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Het gebruik van diagnostische ultrasound kan ook gebruikt worden om vermeende pathologie uit te sluiten waardoor er op een ander gebied gezocht moet worden naar de problematiek van de patiënt.

Dry Needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek uw spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Valpreventie bij ouderen

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.

Valpreventie is noodzakelijk om het aantal valongevallen te verminderen. Er is veel wetenschappelijk bewijs over hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden, en er zijn verschillende (kosten)effectieve interventies beschikbaar. Wij bieden als Fysiotherapie Fleminghof de cursus ‘In balans’ aan.

Shockwave therapie is dé behandelmethode voor pijnklachten aan pezen, spieren en gewrichten. Daarnaast is Shockwave therapie wetenschappelijk bewezen effectief. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in het weefsel, zeer lokaal, een verhoogde homeostase ontstaat, bloed circulatie verbeterd en cellen worden aangezet tot de aanmaak van het groeihormoon. Het vermindert direct de pijn waardoor het bewegen beter gaat. Beter bewegen draagt weer bij aan een beter en natuurlijk herstel. Shockwave therapie bevordert het lichaamseigen herstelvermogen direct op de plek waar dat nodig is!

ShockwaveAllereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de fysiotherapeut gelokaliseerd. In een groot aantal gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie. Nadat de diagnose is gesteld en gebleken is dat Shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte en krachtige Shockwave impulsen. Eerst wordt er gel op het behandelgebied aangebracht. Daarna wordt het Shockwave behandelpistool op de huid geplaatst en worden de shockwaves toegediend terwijl er kleine ronddraaiende bewegingen worden gemaakt. Door middel van de behandelkop kan nauwkeurig worden gericht zodat de shockwaves op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben. Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie. De behandeling duurt zo’n 5 tot 10 minuten per sessie. De behandeling wordt een- of tweemaal per week gegeven.

EPTE

EPTE staat voor Percutane Electrolyse Therapie. De nieuwste en meest innovatieve behandelmethode voor spier en pees klachten op dit moment!

Wat is EPTE

EPTE is een nieuwe behandelmethode voor pijnklachten aan pezen en spieren. Onder geleide van echografie (waarop u live mee kunt kijken!) wordt op de plaats van de ontsteking of overbelasting een dunne naald ingebracht. De naald is vergelijkbaar met de naald die gebruikt wordt bij acupunctuur. Deze naald zal stroom geleiden precies in het ontsteking of overbelasting gebied. Door de nauwkeurige lokalisatie middels echografie en het rechtstreeks behandelen op de plek zijn de resultaten zeer goed. In zuid Europa is de behandeling met EPTE al zeer populair. Vanwege de successen in de praktijk en bewezen goede resultaten kan EPTE nu ook in Nederland.

Het post partum consult is er voor iedere vrouw die bevallen is vanaf 6 weken tot 9 maanden na de bevalling.
Een goede screening met eventueel aanvullende behandeling en adviezen vergroot de kans op beter herstel en minder restklachten.
Als er sprake is van zogenaamde risicofactoren is het zeker zinvol om langs te komen. Risicofactoren zijn factoren die een rol spelen in de kans op het ontwikkelen van incontinentie- en/of verzakkingsklachten in de toekomst.

Risicofactoren:

 • een langdurige uitdrijving ( persfase >1 uur)
 • een vacuüm- of tangverlossing
 • een grote ruptuur ( 3e of 4e graads)
 • hoog geboortegewicht baby > 3500 gram

FIT, VOORBEREID EN VOL VERTROUWEN: FLOOR®

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap of met de geboorte van je kleintje! Floor® is misschien nieuw voor je, maar ze stelt zich graag aan je voor:

 Floor1Floor2

Floor® Zwangerschaps- en hersteltrainingen:

Je bent van harte welkom vanaf je eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog na de termijnecho. Instappen daarna kan op elk moment, je kunt doortrainen zolang je wilt, en dat kan vaak gewoon tot je uitgerekende datum. We trainen in doorlopende groepen, waardoor je zowel met andere zwangere deelneemsters traint als ook met vrouwen die kort geleden bevallen zijn. 

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

 • Vermoeidheid en conditieverlies
 • Verlies in spierkracht
 • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Wat krijg je vergoed?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

 • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt € 385 in 2021.

De achtergrondgedachte van het Medical Taping Concept is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijv. de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

Bel ons voor een afspraak op 074-2663389 of vul het contactformulier in en dan nemen wij z.s.m. contact op.

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

 Telefoon: 074 2663389 (8:30 - 16:30)
 Email:

Contactformulier

Klachtenformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:30 - 21:00
 • Dinsdag 7:30 - 21:00
 • Woensdag 7:30 - 21:00
 • Donderdag 7:30 - 18:00
 • Vrijdag 7:30 - 17:00
 • Zaterdag op afspraak