Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89 of bericht ons via WhatsApp 06 20 097 570

Fysiotherapie

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw zorgverzekering. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar hoeveel vergoeding u voor fysiotherapie krijgt.

Bij een chronische indicatie volgens Lijst Borst zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.
Jongeren tot 18 jaar en chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling worden uit de basisverzekering vergoed.

Vergoeding fysiotherapie bij herstel na COVID 19

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

 • Vermoeidheid en conditieverlies
 • Verlies in spierkracht
 • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Wat krijg je vergoed?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

 • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt € 385 in 2021.

Wie komt in aanmerking?

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg (dus ook fysiotherapie!) voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.


Fysiotherapie Fleminghof 
heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten die coronapatienten kunnen begeleiden. 

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt éénmalig tot en met de 9e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding bij Claudicatio Intermittens – Etalagebenen

Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben.
Na de 37 behandelingen uit het basispakket kan nog aanspraak worden gemaakt op de aanvullende zorgverzekering mits u redelijkerwijs op deze zorg bent aangewezen.

Een traject GLT dient door een ClaudicatioNet fysiotherapeut uitgevoerd te worden, indien de zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert ten aanzien van deze zorg. In de polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert.

Eigen risico

Behandelingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Behandelingen uit de aanvullende zorgverzekering niet. Na afloop van een behandeling die niet uit de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, dient de factuur direct betaald te worden. In de praktijk is de mogelijkheid om te pinnen.

Voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, gelden onderstaande tarieven:

CodeOmschrijvingTarief
1000Zitting fysiotherapie in de praktijk€ 38,00
1200Zitting manuele therapie in de praktijk€ 50,00
1400Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 60,00
1600Zitting bekkenfysiotherapie in de praktijk€ 50,00
1775Zitting geriatriefysiotherapie in de praktijk€ 50,00
1864Screening en intake en onderzoek€ 50,00
1870Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,00
Echografie + verslaglegging€ 60,00
Toeslag voor behandeling aan huis€ 15,00

Na afloop van een behandeling die niet uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering wordt vergoed, dient de factuur direct betaald te worden. In de praktijk is de mogelijkheid om te pinnen.

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt 70% van de behandeling in rekening gebracht.

FysioFitheidScan: € 36,00

1* per week trainen: € 35,00 per maand

2* per week trainen: € 48,00 per maand

De abonnementen starten per eerste van de maand en worden voor aanvang van de trainingsperiode middels automatische incasso geïnd.

De kosten voor lessen voorafgaand aan het abonnement zijn:
€ 9,00 per keer bij 1* per week trainen
€ 6,00 per keer bij 2* per week trainen

Na afloop van de overeengekomen contractperiode geldt een (schriftelijke) opzegtermijn van één maand.

Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventuele overschrijden van de maximale vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen/wijzigen.

De zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

U kunt te allen tijde bij uw behandelend therapeut of de secretaresse terecht voor meer informatie en uitleg over de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.

Onze zorgverleners zijn uiteraard ingeschreven in dit register. Hieronder vindt u de BIG registratienummers.

Sebastiaan van Houwelingen   19057850504
Nadine van Houwelingen   89908553104
Stefan Bos   19928369004
Marjolein Boensma   39913033004
Gaby Mekenkamp   19920852704
Sebastiaan Weinreder   39926317604
José Wijlens   99065847204
Doreen Wezenberg   99021423404
Ellis Koenjer   09922958304
Kick van Beek   99929800404

 

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

 Telefoon: 074 2663389
 WhatsApp: 06 20 097 570
 Email:

Contactformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:00 - 20:30
 • Dinsdag 7:00 - 21:00
 • Woensdag 7:00 - 20:00
 • Donderdag 7:00 - 20:30
 • Vrijdag 7:00 - 18:30
 • Zaterdag op afspraak